Микробиологийн лаборатори

Бидний зорилго Микробиологийн лаборатори нь бэлчээр, тариалангийн талбайн хөнөөлт мэрэгч, шавьж, таримал ургамлын өвчинтэй тэмцэх байгаль орчинд  аюулгүй, сонгомол үйлчилгээтэй микробиологийн аргыг боловсруулах үндсэн зорилготой. Түүхэн замнал 1990 оноос УХЭШХүрээлэн байгуулагдахад  “Микробиологийн лаборатори” 2000 оноос “Биопестицидийн лаборатори” 2006 оноос УХЭШХ-ийн “Микробиологийн лаборатори” 2008 – 2009 онд “Микробиологи, бэлчээр хамгааллын менежментийн лаборатори” 2009 оноос “Микробиологийн лаборатори” … Continue reading Микробиологийн лаборатори